Falta de aparcamento na Avenida Naturais

O Grupo Municipal Socialista insta ao goberno deFene a que resolva o problema da falta deaparcamentos existente na Avenida Naturais erúas confluentes.Facéndose eco das demandas dos veciños dazona e dos comerciantes, os socialistas de Fenepresentaron no Pleno Municipal do mes de abrilunha moción reclamando ao grupo de gobernodo BNG unha solución ante a carencia de espazospara estacionar os vehículos nesta vía tantransitada.O Grupo Municipal do PSOE propón comoalternativas o regulamento do aparcamentos ensuperficie así como a construcción dunaparcadoiro disuasorio nas inmediacións, entreoutras medidas.O problema está derivando, segundo se queixanos comerciantes, en ausencia de clientes debidoás dificultades para aparcar.

naturais
mural

Falta de aparcamento na Avenida Naturais

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore etdolore magna aliqua. Ullamcorper eget nulla facilisietiam dignissim diam quis. Eget magna fermentumiaculis eu non diam phasell. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore etdolore magna aliqua. Ullamcorper eget nulla facilisietiam dignissim diam quis. Eget magna fermentumiaculis eu non diam phasell.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore etdolore magna aliqua. Ullamcorper eget nulla facilisietiam dignissim diam quis. Eget magna fermentumiaculis eu non diam phasell