Actualmente a Agrupación socialista de Fene conta con máis dun centenar de afiliados e afiliadas, o que nos dá a seguinte representación nos diversos órganos do partido.

Comité Nacional Galego

  • ·Joaquín Ayala Garrido e Antón Noceda Carballo, elixidos no 14º Congreso Nacional do PSdeG-PSOE celebrado en decembro de 2021
  • José Rico Rodríguez, María Ares Sanmartín e Carlos Enrique Rego Gárate, elixidos pola Asemblea de militantes de Fene en marzo de 2022

Comité Provincial:

  • Joaquín Ayala Garrido e Mar Piñeiro Otero, elixidos no 4º Congreso Provincial de A Coruña do PSdeG-PSOE celebrado en xaneiro de 2022
  • María Ares Sanmartín, José Rico Rodríguez, Amalia García Balado e Carlos Enrique Rego Gárate, elixidos pola Asemblea de militantes de Fene en marzo de 2022.

Comarcal

Correspóndennos dous representantes, o secretario Xeral, Joaquín Ayala Garrido, e a voceira municipal, Mar Piñeiro.