Chámanos !: 981.34.16.54 / 698.190.645

Quen somos?

Unha Candidatura con FORTALEZAS
– ANOVADA
– CON ILUSIÓN
– XOVE E SOBRADAMENTE PREPARADA
– Cun AVAL BASEADO NA XESTIÓN DE PROCESOS

«Págase un prezo por ir tras os teus soños, pero págase un prezo máis alto por quedarte no mesmo lugar»

Que queremos?

Un CONCELLO no que sentirnos orgullosos de vivir
Un CONCELLO para as PERSOAS
Un CONCELLO para as INFANCIA
Un CONCELLO para a XUVENTUDE
Un CONCELLO para as MULLERES
Un CONCELLO para os MAIORES

20 IDEAS COMPROMISOS
PARA MELLORAR FENE

ORGANIZACIÓN

 1. Elaboraremos e clarificaremos os procedementos de traballo en todos os departamentos do Concello
 2. Axilizaremos a xestión de procedementos: licencias, solicitude de axudas, tramitacións en servizos sociais, etc.
 3. Promoveremos a escoita activa das demandas da veciñanza de Fene

DOTACIÓN DE SERVIZOS NAS PARROQUIAS

 1. Estenderemos e acondicionaremos a rede de auga municipal
 2. Arranxaremos e ampliaremos a rede de sumidoiros
 3. Amañaremos os camiños e beirarrúas
 4. Expandiremos a cobertura de Internet
 5. Fomentaremos a iluminación intelixente

MAIORES, XOVES E CRIANZAS

 1. Dotaremos a Fene de parques infantís integradores e cubertos, acondicionados para as inclemencias do tempo
 2. Impulsaremos o mobiliario, xogos e percorridos peonis accesibles para todos e todas

VALORES INTEGRADORES

 1. Incrementaremos as prestacións nos Servizos Sociais
 2. Avanzaremos na creación dun Centro de día en Fene
 3. Optimizaremos a xestión de problemas de necesidades básicas. Especialmente coas axudas de emerxencia social

SOLUCIÓNS A PROBLEMAS ENQUISTADOS NO TEMPO

 1. Dinamizaremos a construcción dos pasos elevados e soterrados nas inmediacións das vías do tren en Perlío
 2. Daremos accesibilidade aos locais de titularidade municicpal
 3. Incrementaremos a seguridade peonil
 4. Esixeremos a execución da rotonda de Santa Ana

EMPREGO, FORMACIÓN E TURISMO

 1. Aumentaremos a oferta de cursos de formación para o emprego
 2. Iniciaremos o proxecto dun auditorio para Fene
 3. Poremos Fene no mapa do turismo

SEMPRE
CARA ADIANTE

Grupo Candidatos/as

Candidatos/as Eleccións Municipais ao Concello de Fene 2019

PSdeG - PSOE Fene

Cerrar menú