Eloy Rico López

03_ Eloy Rico López

  • Graduado en Educación Primaria con Mención en Educación Especial e Especialización Curricular.
  • Técnico Superior en Integración Social.
  • Mestre na Fundación Secretariado Xitano, entidade que traballa por e para a inclusión das persoas xitanas na sociedade.