Victoria Mª Ayala Fraga

06_ Matilde Castro García

  • Licenciada en Ciencias Económicas e Máster en Auditoría de Contas ambos na Universidade de Santiago de Compostela
  • Membro numerario do Rexistro Oficial de Auditores de Contas (ROAC)
  • Aactualmente socia administradora da empresa AV2 Consultores & Asesores, S.L.